Hausvik FK

Styret

Styret

Styret i Hausvik Fotballklubb arbeider for at alle medlemmer skal ha det bra. Ta kontakt med oss dersom du har forslag til oss om korleis me kan gjere ein endå betre jobb.

Styret i Hausvik FK består av:

Navn Verv Ansvar E-post Telefon
Merete B. HelleStyreleiarLeiar / Sponsoransvarlegleiar@hausvikfk.no957 63 129
Karoline F. HestnesNestleiarKommunikasjonsansvarleg
web@hausvikfk.no
924 19 148
Martin DyvikStyremedlemAnlegg- og vedlikehaldsansvarleganlegg@hausvikfk.no
994 66 717
Roger TrefallStyremedlemAnlegg- og vedlikehaldsansvarleganlegg@hausvikfk.no952 72 412
Kristin AasheimStyremedlemKasserar og utleigeansvarleg kasserar@hausvikfk.no
utleige@hausvikfk.no
958 27 947
Ole Ø. MjeldeStyremedlemSportsleg leiar og materialforvaltarsportsleg@hausvikfk.no
utstyr@hausvikfk.no
911 57 633
Jostein L. MjeldeStyremedlemSportsleg leiarsportsleg@hausvikfk.no
907 29 696
Mariann N. Mjøs
1. vara styremedlemKiosk og husansvarlegkiosk@hausvikfk.no
918 89 396


Om du har spørsmål knytt til verv i klubben og har lyst til å stilla til val kan du sjølvsagt ta kontakt med valnemda.

Valnemd i denne perioden er: Tore Skår, Vivian Fanebust og Sveinung Mjelde.

Hausvik Fotballklubb, Postboks 15, 5299 HAUS, org.nr.: 883810872

www.hausvikfk.no --- post@hausvikfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift