Hausvik FK

Fair Play

Fair Play

Fair play er grunnfjellet i fotballen sine verdiar og skal gjennomsyra alt me gjer på alle nivå. Fair play handlar om det som skjer på og utanfor bana.

For å ha kontinuerleg fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha ein plan for Fair play-arbeidet. Fair play-ansvarleg har det overordna ansvaret for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktivitetar i Hausvik FK. Denne skal sørge for at klubben sine aktvitetar når det gjeld Fair Play vert utvikla, forankra og gjort synleg mot eigne medlemmar, lokalmiljø og sponsorar.

Hausvik Fotballklubb, Postboks 15, 5299 HAUS, org.nr.: 883810872

www.hausvikfk.no --- post@hausvikfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift