Hausvik FK

Fair Play i praksis

Fair Play i praksis

Hausvik FK sin Fair-Play anvarleg som har desse oppgåve og ansvarsområda:

  • Ha ansvar for opplæring/oppfølging av kampvertar.
  • Delta på trenarmøte/forum for gjennomgang av klubben sin Fair Play prosedyre.
  • Bestille Fair Play effekter ved behov.
  • Vera eit bindeledd mellom styret og laga i klubben.
  • Ha kommunikasjon med krets og forbund om aktuelle tema og problemstillingar.
  • Delta på Fair Play-møter i regi av kretsen, evt. naboklubbar.
  • Sjå til at anlegget har eit Fair Play preg.
  • Bistå ved eventuelle Fair Play kveldar i klubb for spelarar, foreldre og trenarar.
  • Bistå lagleiarar og trenarar ved konkrete episodar.
  • Syta for at NFF sine rutiner for kampavvikling vert fylgd i alle kampar i klubben

Hausvik Fotballklubb, Postboks 15, 5299 HAUS, org.nr.: 883810872

www.hausvikfk.no --- post@hausvikfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift